Czy w tej sytuacji masz obowiązek użycia kierunkowskazu?