Czy w tej sytuacji wolno Ci zrezygnować z obserwacji zachowania dzieci?