Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?