Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?