Czy w tej sytuacji na obszarze zabudowanym masz obowiązek umożliwić kierującemu autobusem wyjechanie z zatoki na jezdnię?