Czy wolno Ci zwiększyć prędkość, jeśli jesteś wyprzedzany?