Czy umieszczona pod widocznym znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu?