Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się i zaczekać na wyjazd autobusu z zatoki?