Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić na parking znajdujący się po lewej stronie drogi?