Czy widoczna pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego?