Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na widocznym skrzyżowaniu?