Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego pasa ruchu?