Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić obecnie zajmowany pas ruchu?