Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci najeżdżać na widoczną na jezdni podwójną linię ciągłą?