Czy widoczna linia złożona z trójkątów wskazuje Ci miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa?