Który z pokazanych znaków zabrania przekraczania prędkości 40 km/h?
A
A.
B
B.
C
C.