Z którym ze skutków powinieneś się liczyć podczas długotrwałej jazdy pojazdem jednośladowym w przemoczonym ubiorze?
A
Z przegrzaniem organizmu.
B
Z wychłodzeniem organizmu.
C
Wyłącznie z pogorszeniem samopoczucia wynikającym z wilgoci.