Jak należy ocenić stan poszkodowanego w wypadku drogowym?
A
Sprawdzając tętno nad tętnicami szyjnymi.
B
Sprawdzając tętno nad tętnicami szyjnymi i promieniowymi na nadgarstkach.
C
Sprawdzając przede wszystkim przytomność i oddychanie.