Jak należy postąpić z poszkodowanym w wypadku drogowym z urazem kończyny dolnej?
A
Doraźnie unieruchomić złamanie, związując razem obie nogi i czekać na zespół ratownictwa medycznego.
B
Wykonać szyny stabilizujące złamanie z dowolnych materiałów (np. desek) i zabrać go do szpitala.
C
Nie stabilizować nogi i zabrać go do szpitala.