Jak należy zabezpieczyć poszkodowanego w wypadku drogowym, który jest przytomny, ale ma uraz głowy, który krwawi?
A
Ułożyć płasko i założyć jałowy opatrunek z gazy na ranę.
B
Ułożyć w pozycji półsiedzącej, założyć jałowy opatrunek z gazy na ranę i uspokoić.
C
Ułożyć w pozycji leżącej na boku (bocznej ustalonej) bez opatrywania.