Kiedy należy przerwać resuscytację krążeniowo-oddechową u poszkodowanego?
A
W przypadku złamania żebra.
B
Po przywróceniu czynności życiowych (krążenia, oddechu).
C
Po wykonaniu telefonu do fachowej służby medycznej.