Jak powinieneś postąpić w sytuacji, gdy po upadku z jednośladu, poszkodowany ma uraz głowy z widocznym krwawym wyciekiem z nosa lub ucha?
A
Unieruchomić głowę i kręgosłup szyjny i założyć opatrunek osłaniający.
B
Nałożyć opatrunki uciskowe na miejsca krwawiące.
C
Nie dotykać poszkodowanego.