Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku?
A
Nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym.
B
Tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych.
C
Nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna.