Czy w tym miejscu możesz skręcić w lewo, na parking?