W jaki sposób należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym, który ma wyczuwalne tętno, lecz nie oddycha?
A
Nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.
B
Natychmiast rozpocząć masaż serca.
C
Udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć resuscytację.