Na czym polega właściwe telefoniczne wezwanie pomocy do wypadku drogowego?
A
Na poinformowaniu operatora jedynie o miejscu wypadku.
B
Na upewnieniu się, że operator przyjął całą informację o wypadku.
C
Na poinformowaniu operatora jedynie o rodzaju zdarzenia oraz liczbie poszkodowanych osób.