Gdzie należy uciskać klatkę piersiową prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową?
A
Wyłącznie w dolnej części klatki piersiowej.
B
Wyłącznie w górnej części klatki piersiowej.
C
Na środku klatki piersiowej.