Czy w tej sytuacji masz obowiązek wcześniej zasygnalizować, że zamierzasz zmienić pas ruchu?