Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu?