Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany obecnie pas ruchu i skręcić w prawo?