Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?