Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać przez przejście dla pieszych bez zatrzymywania się?