Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego przez Ciebie pasa ruchu?