Czy w tej sytuacji wolno Ci rozpocząć wyprzedzanie?