Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo w widoczną drogę?