Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?