Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na chodniku w odległości 3 metrów od wiaty widocznego przystanku?