Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do prawostronnego zwężenia jezdni?