Czy opuszczając ten pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?