Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do wielotorowego przejazdu kolejowego?