Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci pojechać przez skrzyżowanie na wprost?