Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na pas ruchu po lewej stronie?