Czy w tej sytuacji przed wykonaniem skrętu w lewo należy zbliżyć się do środka jezdni?