Jak długo należy ręcznie stabilizować głowę poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego?
A
Aż zacznie nią poruszać.
B
Do przejęcia stabilizacji przez członka zespołu ratownictwa medycznego.
C
Do czasu stwierdzenia ruchomości jego nóg.