Czy za tym znakiem, znajdujące się na jezdni urządzenia wymuszające powolną jazdę, mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi?