Czy na tym skrzyżowaniu będzie Ci wolno zawrócić, gdy zapali się sygnał zielony?