Zamierzasz skręcić w lewo na skos. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?