Czy w przedstawionej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia?