Jak długo należy prowadzić uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia?
A
Do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
B
Przez 15 minut.
C
Dopóki ciało poszkodowanego zachowuje właściwą ciepłotę.