Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?